ביטוח לאומי מידע חשוב

עקב העלייה הדרמטית בתוחלת החיים בעשורים החולפים, אזרחים רבים במדינת ישראל מחליטים לרכוש ביטוח סיעודי פרטי, שנועד לאפשר לאדם לקבל תמיכה כלכלית מטעם המבטחת במידה ותחול התדרדרות במצבו הרפואי שבגינה לא יוכל לתפקד בכוחות עצמו בחיי היומיום שלו.

מהם תפקידיו של המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף ממשלתי ציבורי שסמכויותיו נקבעו בחוק הביטוח הלאומי.
תפקידיו הם רבים ומגוונים אך עיקרם הוא תשלום של קצבה, גמלה או מענק חד פעמי או חודשי לזכאים בהתאם לחוק.
המוסד לביטוח לאומי נוגע בהרבה תחומים ובין השאר, הוא מספק גמלה או קצבה או מענק למחוסרי עבודה (הבטחה הכנסה) או למובטלים (דמי אבטלה).
קובע מי זכאי לקבל מס הכנסה שלילי, פטור ממס הכנסה, מהם זכויותיהם של נפגעי עבודה (תאונות עבודה – לרבות עקב מחלת מקצוע) מיהו נכה ומהן זכויותיו (נכות כללית) מעניק זכאות לקבל שר"ם (שירותים מיוחדים).
המוסד לביטוח לאומי קשור גם למעסיקים, שכירים וזכויותיהם (הואיל וכל אדם או עוסק חייב לשלם ביטוח לאומי).
בנוסף למוסד לביטוח לאומי ישנן וועדות רפואיות אשר תפקידן לקבוע את אחוזי הנכות של התובעים או הזכאים.
קובע מהן תאונות עבודה או מחלות מקצוע מי זכאי לקבל קצבת נכות כללית ומתי מוכרת מחלת מקצוע.
גמלאים וזכויותיהם. מיהו אדם סיעודי? ומה הוא זכאי לקבל עקב כך שהוגדר כסיעודי ועוד ועוד.

מה עליי לעשות אם עברתי תאונה בעבודה?

ומהן הזכויות שלי?

ראשית נאחל לך בריאות טובה, ונמליץ לך, לפנות לגורמים הרפואיים המתאימים על מנת שתקבל/י את הטיפול הרפואי הטוב ביותר שתוכל/י.
כמובן שמומלץ לומר לרופא, ולבקש ממנו שיתעד בכתב, כי נפגעת במהלך עבודתך, ובנוסף לקבל ממנו תעודה רפואית עם המלצה לימי מחלה בפועל.
ככלל, אדם שנפגע במהלך עבודתו זכאי לקבל "דמי פגיעה".

מהם דמי פגיעה?

דמי הפגיעה הם כספים שמטרתם לפצות אותך על אובדן הכנסותיך מעבודתך (כשכיר/ה או כעצמאי/ת) עקב הפגיעה בעבודה.

מהו הכיסוי שאני אקבל מהביטוח לאומי במידה ונפגעתי בעבודה?

כשכיר/ה – הכלל הוא שאם נעדרת מעל 12 ימים מהעבודה, אז הביטוח הלאומי ישלם לך את דמי הפגיעה שמגיעים לך.
אך אם נעדרת פחות מ-12 ימים מהעבודה, הביטוח הלאומי ישלם לך את דמי הפגיעה, החל מהיום השלישי לפגיעה שלך. ואת היומיים הראשונים ישלם המעסיק.
כעצמאי/ת – לעצמאי/ת 12 ימי הפגיעה הראשונים לא משולמים כלל. הם מנוכים מסך התקופה בה לא יכלת לעבוד.

כמה ימי דמי פגיעה אני זכאי/ת לקבל?

דמי הפגיעה משולמים בעד פרק הזמן בו לא עבדת ונזקקת למנוחה עקב הפגיעה בעבודה, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים).
ומה קורה לאחר 91 ימים?
לאחר 91 ימים, ובמידה ואינך יכול/ה לחזור לעבוד, את/ה רשאי/ת להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ו-לתשלום גמלת נכות מעבודה.
ואז מה קורה?
לאחר הגשת התביעה, את/ה תידרש/י להגיע לועדה רפואית שתקבע האם מגיעים לך אחוזי נכות בשל הפגיעה בעבודה.
אם הוכרה לך נכות בשיעור של עד 9 אחוז את/ה לא זכאי/ת לקבל פיצוי כלשהו.
אם הוכרה לך נכות בשיעור של מ-9 אחוז ועד 19 אחוז מגיע לך מענק חד פעמי.
אם הוכרה לך נכות בשיעור של מעל 20 אחוז מגיעה לך גמלה חודשית (בדרך כלל לכל החיים).

לפי מה קובעים את גובה הפיצוי/ גמלה?

לגבי שכיר/ה – ממוצע שכר ברבע השנה שקדמה לתאונה.
לגבי עצמאי/ת – הכנסה מוצהרת לפי המקדמות שמשולמות בפועל.

מה קורה אם אני לא יודע/ת אם המעסיק שלי שילם עבורי ביטוח לאומי?

ו/או מה קורה אם גיליתי שהמעסיק שלי לא שילם עבורי דמי ביטוח לאומי, האם תיפגע זכאותי לקבל תשלום דמי פגיעה/ מענק חד פעמי/ גמלה?


גם אם את/ה לא יודע/ת אם המעסיק שלך שילם עבורך דמי ביטוח לאומי, ואף אם המעסיק שלך לא שילם כלל עבורך דמי ביטוח לאומי, ונמצא כי נפגעת תוך כדי ועקב עבודתך, לא תיפגע זכאותך לתשלום דמי פגיעה/ מענק חד פעמי/ גמלה.

מה אני צריך/ה לעשות כשכיר/ה או כעצמאי/ת ברגע שאני עובר/ת תאונה בעבודה?

למלא טופס מתאים ולצרף אישורים רפואיים _מקוריים_ ולהגיש אותם במועד לביטוח הלאומי.
אם כעצמאי/ת, נפגעתי בעבודה ולא הייתי כשיר/ה לעבוד שבוע ימים. ולאחר שבוע חזרתי לעבודה. הרי אני לא זכאי/ת לפיצוי כלשהו, האם גם במקרה הזה כדאי לי להגיש תביעה בשל הפגיעה בעבודה?
חד משמעית כן.
בכל מקרה מומלץ לך להגיש תביעה לביטוח הלאומי, ולו בשביל שהביטוח הלאומי יוכל לבחון את מקרה הפגיעה שלך, ובעיקר שתעמוד לך הזכות להמשיך את התביעה במקרה של החמרת הפגיעה בהמשך ושזכותך להגיש תביעה לא תתיישן.
מה קורה אם קיבלתי גמלה חודשית או מענק חד פעמי. האם קבלת המענק או הגמלה מגבילה אותי לחזור לעבודה?
לא.
הנך יכול/ה להמשיך להשתכר באותה רמת הכנסה. על אף קבלת המענק או הגמלה.
יובהר כי במידה ובעבר רכשתם ביטוח פרטי למקרים של אובדן כושר בעבודה, מומלץ שתגישו, במקביל להגשת התביעה לביטוח הלאומי, תביעה נוספת כנגד חברת הביטוח בהתאם לפוליסה שברשותכם.

עורך דין לתביעות רשלנות רפואית

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

טלגראס שקיות קנאביס רפואי ללא מרשם