ביטוח תאונות אישיות

כולנו מודעים לחשיבותו של ביטוח. בלעדיו, היינו נמנעים מהשתתפות בפעילויות רבות הנושאות בחובן סכנה מסוימת (כגון נהיגה ברכב), מחשש שאם חלילה תקרה תאונה – המעמסה הכספית תגרום לנו לקריסה. מבין סוגי הביטוח השונים הקיימים, מאמר זה נועד לעשות לכם סדר בנושא של ביטוח תאונות אישיות.
ביטוח תאונות אישיות - עורך דין נוה חגי

מה זה ביטוח תאונות אישיות?

ביטוח תאונות אישיות מאפשר לקבל פיצוי כספי מסוים, אם חלילה מתרחשת תאונה אשר ממנה נגרמו למבוטח נכות תמידית או מוות, ביטוח תאונות אישיות שברים ונזקים פיזיים אחרים כמו כוויות.

על מנת שנזק פיזי יחשב כתאונה, עליו להיות כמובן בלתי צפוי. התאונה יכולה להגרם למשל עקב נפילה, שריפה או כל פגיעה פיזית אחרת. התאונה יכולה להתרחש במכל מקום, אולם חברות ביטוח רבות מגבילות למעט מדינות אויב.

חברות ביטוח רבות מציעות ביטוח תאונות אישיות, ומדובר אם כן בביטוח פרטי. ולכן, לפיצויים או שירותים אחרים – כגון מהמוסד לביטוח לאומי או מגורמים אחרים – אין כל קשר לעצם הזכאות לפיצויים מכוח ביטוח תאונות אישיות או לגובהם, והמבוטח יקבלם בנפרד, אם אכן זכאי להם עקב התאונה.

כך למשל, לדמי תאונה אישית מטעם הביטוח הלאומי יתכן ויהיה זכאי מי שכושר התפקוד אבד לו עקב תאונה שהיא לא תאונת דרכים או עבודה, בד בבד עם הזכאות לפיצויים מהביטוח הפרטי.

רכישת ביטוח תאונות אישיות

רכישת ביטוח תאונות אישיות תתכן בכמה דרכים: אם קיימת לכם פוליסת ביטוח חיים באותה חברת הביטוח, תוכלו לצרף אליה פוליסת ביטוח תאונות אישיות. אם אתם רוכשים פוליסת ביטוח (כגון ביטוח דירה), תוכלו לצרף פוליסת ביטוח תאונות אישיות כפרק נוסף. אפשרות נוספת היא רכישת הפוליסה כעצמאית, וללא תלות בפוליסה אחרת או נוספת.

מה מכסה ביטוח תאונות אישיות?

אם התרחשה תאונה ונקבע שהיא תואמת את מקרה הביטוח, המבוטח עשוי לקבל פיצוי בגין הוצאות רפואיות אם נזקק אליהן, כגון עלות הפינוי באמבולנס, ועלותם של טיפולי פיזיותרפיה. יש לתת את הדעת, שמבוטח שאושפז עקב תאונה, יוכל לקבל – בהתאם לתנאי הפוליסה – את עלותו של כל יום מימי האשפוז, בלי קשר לנזקים והוצאות שנגרמו מהתאונה.

במידה ועקב התאונה המבוטח הפך לסיעודי (לפי הגדרת חברת הביטוח), יוכל המבוטח לקבל פיצוי אולם הפיצוי שיקבל יהיה חד פעמי ולא פיצוי חודשי. בנוסף, תקופת ההמתנה מרגע התרחשות מקרה הביטוח עד לקבלת הפיצוי עשויה להיות ארוכה יותר מהרגיל, אך הכל לפי מה שנקבע בפוליסה. מאחר ולא מדובר בפוליסה אשר מיועדת בלעדית למצבים סיעודיים, הפיצוי שינתן יהיה נמוך יחסית.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות אינה תקפה לכל החיים. תקופת הביטוח תלויה בפוליסה הספציפית שנרכשה. ישנן פוליסות עם תקופת ביטוח ארוכה עד לגיל 65; ישנן פוליסות אחרות בהן תקופת הביטוח מוגבלת עד לשנה, ומצריכה חידוש פעיל על ידי המבוטח מדי שנה.

באופן עקרוני, פוליסות ביטוח תאונות אישיות מכסות פגיעות מכל הסוגים. אולם רובן אינן מכסות פגיעות שנגרמו בעקבות ספורט אתגרי, שימוש בטרקטורון או רכב מנועי בעל שני גלגלים, מלחמות ופעולות טרור למיניהן.

איך מממשים ביטוח תאונות אישיות?

במידה ולמבוטח התרחשה תאונה אישית, חברת הביטוח תבצע קביעה של אחוזי הנכות אם ישנם. אם כתוצאה מתאונה אישית נגרמה למבוטח נכות תמידית, הוא יקבל גמלה לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו, ובהתאם לאמור בפוליסה שרכש. גם אם הביטוח הלאומי קבע שיעור אחר של אחוזי נכות, אין קביעה זו מחייבת את חברת הביטוח, אלמלא נאמר אחרת.

במרבית המקרים, חברת הביטוח מציבה מגבלה, לפיה תשלום פיצויים כתוצאה מנכות או מוות  יוכל להינתן בתוך זמן מסוים ממועד קרות התאונה בלבד (בדרך כלל כ-10 עד 12 חודשים). בכל מקרה, מבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות, יקבל בדרך כלל תשלום לתקופה מרבית של בין 2-3 שנים, במידה וגילו הוא 65 ומטה; ותשלום לשנה במידה וגילו הוא 65 ומעלה.

מה קורה במידה והמבוטח נפטר כתוצאה מהתאונה? במקרה כזה, פיצוי חד פעמי ישולם למוטבים שהוגדרו על ידי המבוטח בעת רכישת הביטוח או ליורשיו החוקיים (על פי צוואה או על פי דין, אם אינה) במידה ולא הגדיר מוטבים. גובה הפיצוי הוא כגובה סכום הביטוח שהמבוטח רכש.

חשוב להגדיר מוטבים בפוליסה ואף לוודא את הימצאותם שם מעת לעת, על מנת למנוע מצב לא נעים, בלשום המעטה, בו ישנה סתירה בין רשימת המוטבים לבין האמור בצוואה. במקרה כזה, נקבע כי המוטבים הרשומים בפוליסה עדיפים על היורשים החוקיים. מצב כזה עלול לעורר ריב ומדון בתוך המשפחה או מחוצה לה, ולכן חשוב גם לוודא שהרשומים בצוואה תואמים את הרשומים בפוליסה.

בהתאם לאמור לעיל בדבר מגבלה על תשלום הפיצויים, אם פטירת המבוטח התרחשה לאחר קצבת הזמן שנקבעה בפוליסה, המוטבים לא יוכלו לקבל את הפיצוי.

ביטוח תאונות אישיות - דגשים כלליים

באופן כללי, שימו לב שבמקרים מסוימים תהיה רשאית החברה המבטחת לא לשלם תגמולי ביטוח כלל או למצער לשלם תגמולי ביטוח מופחתים. מקרים אלו כוללים תאונה שהתרחשה במהלך תקופת האכשרה, אי גילוי עבר רפואי שמשפיע על מצבו הפיזי של המבוטח ועוד.

פוליסת ביטוח לרוב מעניקות גמלת פיצוי חודשית, אולם יתכנו פוליסות שיעניקו גמלה יומית. התנאים לקבלת גמלה יומית הם המתנת התקופה שנקבעה בפוליסה, ופגיעה בכושר עבודה או תפקוד הגבוהה מ-25%.

כאמור לעיל, קיימת תקופת המתנה בחלק מן הפוליסות, אולם לרוב בפוליסות למקרי נכות או מוות, לא קיימת תקופת המתנה.

חשוב לציין שלילדים ולתלמידים עד לגיל 18, אין צורך לרכוש ביטוח תאונות אישיות, שכן הם מבוטחים בביטוח כזה על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית בו הם לומדים. כך, ניתן לחסוך עלויות מרובות.

כאמור בתחילת המאמר, ביטוח הוא דבר חשוב. ולכן, אם יש לכם התלבטות או בעיה אל תהססו לפנות לעורך דין נוה חגי, להתייעצות מקצועית ואדיבה.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

טלגראס שקיות קנאביס רפואי ללא מרשם