זכויות העובד – מדריך בנושא סיום עבודה

סיום עבודה, בין אם פוטרתם על ידי המעסיק ובין אם התפטרתם ממקום העבודה, מלווה ברוב המקרים בטלטלה אישית, כלכלית ומקצועית. סיום עבודה מחייב אתכם להיערך לקראת שינוי משמעותי בחיים, ועליכם למצות את מלוא הזכויות שמגיעות לכם במקום העבודה האחרון, ועל פי החוק הקיים בישראל. לאחר קריאת מדריך זה תוכלו לדעת מהן הזכויות שלכם
עורך דין נוה חגי - זכויות העובד I מדריך בנושא סיום עבודה

מה המשמעות של התפטרות מהעבודה?

אם החלטתם להתפטר ממקום העבודה הנוכחי – יש כמה דברים שעליכם לדעת מראש, כך תיערכו נכון לקראת הפסקת עבודה והשינוי בחייכם, וגם תפעלו על פי החוק. החוק בישראל מחייב אתכם לתת למעסיק הודעה מוקדמת בכתב לפני ההתפטרות. אם לא תודיעו למעסיק על כוונתכם להתפטר ותעזבו ללא הודעה מוקדמת בכתב – המעסיק רשאי לנכות מהשכר שמגיע לכם תשלום של אותה התקופה, בנוסף, הוא יוכל גם לתבוע אתכם בבית הדין לעבודה ולדרוש פיצויים עקב הנזק שנגרם לו.

לכן, חשוב לתת למעסיק הודעה מוקדמת בכתב, תקופת ההודעה המוקדמת קבועה בחוק, והיא בהתאם לסוג הסיווג שלכם כעובדים (שעתי, יומי או חודשי) או כמוסכם בהסכם העבודה שלכם עם המעסיק, וכן יש להגיש את המכתב בהתאם לוותק שצברתם במקום העבודה. אם עבדתם מעל שנה במקום העבודה עליכם להגיש את ההודעה המוקדמת לפחות חודש לפני סיום העבודה, אם יש לכם ותק של פחות משנת עבודה אצל המעסיק עליכם להגיש את ההודעה על ההתפטרות לפי יום הודעה עבור כל אחד מחודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה מלא נוסף.

אם המעסיק מחליט לפטר אתכם, החוק דורש ממנו לתת לכם הודעת מוקדמת בכתב, בהתאם לוותק העבודה שצברתם. בנוסף, המעסיק נדרש לזמן אתכם לשימוע לפני פיטורים.

מי זכאי לקבל פיצויי פיטורין ומתי המעסיק חייב לשלם אותם?

פיצויי פיטורין מוענקים לעובד שעבד ברציפות אצל המעסיק ובאותו מקום עבודה לפחות שנה, ולאחר שהוחלט לפטר אותו. באופן כללי, עובד המחליט להתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורין, אלא רק במקרים מסוימים, שנקבעו בחוק ובפסיקה, וכל עוד הוא עבד ברציפות במשך שנה ומעלה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה.

אם החלטתם להתפטר והמעסיק הפריש עבורכם כספים לביטוח הפנסיוני בהתאם לצו ההרחבה, או שחל עליו הסדר שנקבע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אתם זכאים לכספי הפיצויים שצברתם לזכותכם בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, וזאת ללא תלות בנסיבות ההתפטרות וגם אם עבדתם פחות משנה.

את פיצויי הפיטורים המעסיק חייב לשלם עם סיום יחסי העובד – מעביד, לכן עליו לשלם את הפיצוי ביום העבודה האחרון או לכל המאוחר תוך 15 ימים ממועד סיום העבודה. אם המעסיק לא משלם בזמן הוא מחויב בתוספת הצמדה למדד עד יום התשלום בפועל, ואם לאחר 30 ימים הוא עדיין לא שילם פיצויי פיטורין ניתן לתבוע אותו בגין הלנת פיצויי פיטורים.

מהי פנסיה?

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 מחייב את כלל המעסיקים לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני, הכולל בין היתר הפרשה של סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים על שם העובד. גם אתם כשכירים נדרשים להפריש כסף מהשכר שלכם לטובת הביטוח הפנסיוני. שיעור ההפרשות עומד על 18.5% מהשכר, כאשר 6% הם על חשבונכם ו-12.5% יופרשו על ידי המעסיק (6.5% לרכיב תגמולים ו-6% לרכיב פיצויים).

שימוע לפני פיטורים

החוק מחייב את המעסיק לזמן אתכם לשימוע לפני פיטורים. בשיחת השימוע הוא יסביר מהן הנסיבות לסיום ההעסקה שלכם, ובסיום דבריו אתם יכולים להשמיע טיעונים בעד המשך ההעסקה שלכם, ובאפשרותכם להזמין לשימוע נציג מטעמכם.

באילו מצבים זכאי העובד לפיצויים גבוהים יותר במקרה של התפטרות?

יש מצבים שנקבעו בחוק בהם תוכלו לקבל פיצויים גבוהים יותר במקרה של התפטרות, במיוחד במצבים שבהם המעסיק לא שילם את פיצויי הפיטורים במועד הקבוע בחוק, לכן עליו לשלם גם הצמדה למדד.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?