ייפוי כוח מתמשך

אם לומר את האמת אז רובנו מעדיפים לדחות ואף להתעלם מהעובדה ששינויים בריאותיים ומנטליים עלולים להתרחש לנו או ליקירנו. בשל כך, מרבית האוכלוסייה לא עושה ולכן לעיתים לא מכירה את המונח ייפוי כוח מתמשך. יחד עם זאת, ובעיקר לאור חשיבותו הרבה, חשוב לפחות להכיר את האפשרויות של ייפוי הכוח המתמשך – וזאת לא רק לעת זקנה, אלא בכל רגע נתון בחיינו.
עזרה מביטוח לאומי

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי, שמעניק לאדם זר את הזכות לערוך פעולות משפטיות בשמו של אדם אחר במקרים בהם האחרון איננו כשיר לקבל החלטות שכאלו בעצמו לאור מצב רפואי לקוי, שהייה ממושכת בחו"ל, קטינות וכדומה, וזאת במגוון תחומים וכלפי צדדים שלישיים – הלכה למעשה, ייפוי כוח מתמשך מחליף את הצורך למנות לאדם אפוטרופוס, לגוף ו/או לרכוש. ורק מי ששמע או למרבה הצער יודע כמה זה מורכב לנהל אפוטרופוס (בעיקר לרכוש) לפי החוק היום בישראל יבין את החידוש העצום שיצר ייפוי הכוח המתמשך.

מינוי מיופה כוח

"החוק" חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע בסעיפים 32ג ו-33ג. את התנאים למינויו של מיופה כוח, שיובאו להלן:

  • על מיופה הכוח להיות תושב ישראל.
  • על מיופה הכוח להיות בגיר, היינו מעל גיל 18.
  • על מיופה הכוח להבין את המשמעויות של מינויו, משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך, כמו גם תוצאותיו ומטרותיו.

בנוסף, החוק מגדיר את מיופה הכוח כאיש אמון של הממנה, שכן הכוח שמוענק לאותו אדם במסגרת ייפוי כוח מתמשך הוא כוח רב על חייו של מייפה הכוח. יובהר כי תאגיד לא יכול להיות מיופה כוח, כלומר, רק בן אדם יכול להתמנות למיופה כוח.

"הממונה" – מי שמונה להיות מיופה הכוח שלך אדם פלוני, חייב להיות אדם שכשיר לבצע פעולות משפטיות בעבור עצמו. כלומר, אדם שיש לו ייפוי כוח מתמשך שהופעל או אדם שממונה לו אפוטרופוס, לא יכול לכהן כמיופה כוחו של אדם אחר בייפוי כוח מתמשך.

כמו כן, קיימת הגבלה (כמותית) לפיה בן אדם אחד יוכל להתמנות כמיופה כוח עבור שלושה אנשים בלבד, אלא אם מדובר בבני משפחתו ואז אלו לא נחשבים בספירה.

בנוסף, מי שמספק למייפה הכוח שירותים שונים תמורת תשלום כגון שירותים משפטיים, רפואיים, סיעודיים, שיקומיים או סוציאליים – לא יכול להתמנות למיופה כוחו, וזאת במטרה למנוע אי אלו ניגודי עניינים, ובמטרה להפחית חשש למצב לפיו ינצל הממונה את כוחו לרעה ולהשפעה בלתי הוגנת – שוב, למעט אם הממונה הוא קרוב משפחתו של מייפה הכוח.

כמה מיופי כוח ניתן להגדיר ובאילו תחומים?

החוק לא קובע מגבלה כמותית על מספר מיופי הכוח שניתן להגדיר בייפוי כוח מתמשך אחד, אך מן הסתם, המסמך חייב להכיל מיופה כוח אחד לכל הפחות. אדם יכול להגדיר במסגרת ייפוי הכוח שלו מיופה כוח אחד, שיהיה אחראי לכל ענייניו, וכן יכול להגדיר מספר מיופי כוח, שיוכלו להתמנות לאותו עניין או למספר עניינים שונים, ואף להגדיר במדויק את אופן העבודה המשותפת של מיופי הכוח (לדוגמה לקבוע שבמקרה שינם 3 מיופיי כוח בנוסא אחד, אז החלטות יתקבלו ביחד ולחוד או בשיטת "הרוב קובע").

 

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, מייפה הכוח רשאי למנות מיופה כוח אף לנושאים אישיים הנוגעים לרווחתו האישית (ענייני מגורים ותעסוקה וכן עניינים גופניים, נפשיים או חברתיים), לענייני רכוש דוגמת נכסים וכספים, וכן עבור עניינים רפואיים.

אין ייפוי כוח מתמשך – מה עושים?

בהתקיים מצב לפיו אדם מאבד את כשרותו המשפטית, מבלי שערך קודם לכן ייפוי כוח מתמשך, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי יש להגיש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס עבור אותו אדם. יש להדגיש כי על פי החוק, אין להגיש בקשה זו כאשר קיים ייפוי כוח מתמשך – השניים (אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך) לא יכולים להתקיים במקביל באשר לאותם נושאים ועניינים עבור אותו אדם. בכל מקרה, ייפוי כוח מתמשך גובר על אפוטרופסות.

בית המשפט אליו הוגשה בקשת מינוי אפוטרופוס, מחויב להעביר העתק של הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי. על האחרון לבחון את מצבו של האדם בגינו הוגשה הבקשה, ובפרט לבדוק האם קיים בעניינו ייפוי כוח מתמשך, העוסק באותם תחומים שבעבורם הוגשה בקשת האפוטרופסות. לאחר בדיקתו עליו ליידע את בית המשפט בממצאיו על מנת להכריע בסוגייה.

האם נדרש אישור רפואי עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי מי שרשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך הוא אדם בגיר (שגילו עולה על 18 שנים) בעל כשירות משפטית לכך – כלומר, אדם שביכולתו להבין את מלוא המשמעות בכל הנוגע לעריכת ומתן ייפוי כוח מתמשך. במידה ומדובר באדם בעל מוגבלות כלשהי, ייחשב לבעל כשרות משפטית באם יוכח קיומן של ההתאמות הרלוונטיות לכך על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

לכן, באם מתעורר ספק כלשהו באשר לכשירותו המשפטית של מיופה הכוח, עליו לבצע בדיקה רפואית במסגרתה יבחן הרופא האם הוא מסוגל לקבל החלטות עצמאיות, לחתום על מסמכים משפטיים ולהבין את השכלות מעשיו והחלטותיו, ובסופה ייתן חוות דעת מקצועית בנושא.

ההבדל בין צוואה לבין ייפוי כוח מתמשך

עת שמבקשים לערוך ייפוי כוח מתמשך, חשוב להבין כי לא מדובר במסמך משפטי חליף צוואה. מדובר למעשה בשני מסמכים שונים לחלוטין ובעלי משמעות משפטית שונה, וכל אחד מהם רלוונטי לתקופת זמן אחרת במסגרת החיים של האדם.

נסביר: ייפוי כוח מתמשך רלוונטי במצב בו מייפה הכוח הוא בין החיים, אך איבד את הכשירות לנהל באופן עצמאי את ענייניו. כאשר מייפה הכוח נפטר, פוקע ייפוי הכוח המתמשך אוטומטית והוא למעשה מאבד כל ערך. בניגוד לכך, צוואה היא מסמך שמעניקה כוח לאחר מותו של אדם. המצווה, שהינו כעת מנוח, כותב בצוואתו כיצד ואיך להתנהל עם רכושו לאחר פטירתו.

כן יש לציין כי אדם המתמנה למיופה כוח, אינו נכנס בנעליו של מייפה הכוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך;  מיופה הכוח מהווה נציגו של מייפה הכוח בלבד. כלומר, הזכויות והחובות של מייפה הכוח לא עוברות אל מיופה כוחו בעת כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף – מיופה הכוח אך ורק מקבל את הזכות לפעול בשם אותן זכויות וחובות. לעומת זאת, בצוואה, יורשיו של המנוח אכן יורשים את זכויותיו וחובותיו של המנוח, שכן הם נכנסים בנעליו על כל המשתמע מכך.

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קיים תנאי מקדים לכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, לפיו מייפה הכוח או עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח נדרשים להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי הממונה על מרשם ממוחשב במסגרתו נרשמים ייפוי כוח מתמשכים.

דרך המלך להעברת ייפוי כוח מתמשך לעיונו ואישורו של האפוטרופוס הכללי היא על ידי מייפה הכוח עצמו. מייפה הכוח מחויב להתייצב באופן אישי במשרדים של האפוטרופוס הכללי לשם הפקדת ייפוי הכוח המתמשך, ולמסור עותק מקורי של המסמך.

החל משנת 2017, גם עורכי הדין שבפניהם נחתמים ייפויי כוח מתמשכים יכולים להפקיד את המסמך לעיון ואישור האפוטרופוס הכללי, וזאת בצורה מקוונת ועל ידי חתימה אלקטרונית. עם גמר ההפקדה המקוונת, עורך הדין ישלח בדואר רשום, תוך 14 ימים, עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הפעלת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף, שעה שמייפה הכוח איננו מסוגל עוד לקבל החלטות ולנהל את ענייניו האישיים. מרגע זה, מיופה הכוח רשאי לקבל החלטות בכל הנושאים המנויים בייפוי הכוח, אולם כוח זה כפוף לחובת יידוע. בנוסף, מיופה הכוח יידע את מייפה הכוח עצמו ולכלל האנשים הרלוונטיים בדבר כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף (דוגמת צוות המעון בו שוכן מייפה הכוח, בני משפחתו של המייפה, אנשים אותם ציין המייפה במסמך ייפוי הכוח שיש ליידעם ברגע כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן הלאה).

לאחר מכן, על מיופה הכוח להגיש טופס לאפוטרופוס הכללי, במסגרתו יצהיר על כניסת ייפוי הכוח המתמשך – לתוקף. ככל שמונו על ידי מייפה הכוח מספר מיופים, יוגשו הצהרות כאמור של כל המיופים הממונים. כמו כן, במידה ומייפה הכוח קבע כי על מיופה הכוח להגיש, כתנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, חוות דעת של מומחה המאששת את כשירותו המשפטית, יצרף מיופה הכוח את חוות הדעת כנספח להצהרתו.

לאחר קבלת ההצהרה, על האפוטרופוס הכללי להודיע למיופה הכוח, מייפה הכוח וכלל המיודעים אישור על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

ביטול ופקיעת ייפוי כוח מתמשך

באפשרותו של אדם לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל עת ולהודיע על הביטול למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול, שניתן להגיש פיזית או באופן מקוון.  הביטול ייכנס לתוקף בתאריך מסירת ההודעה. במידה ומייפה הכוח חוזר בו מהודעת הביטול, ניתן לחדשו באמצעות הגשת בקשה לחידוש לבית המשפט. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

עלויות הפקת ייפוי כוח מתמשך עבור יחיד ועבור זוג

טווח העלויות עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו רחב מאוד. החוק קובע שכל עורך דין שקיבל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשכים על ידי שר משפטים, רשאי לקבוע את שכר הטרחה המבוקש בגין עבודתו על פי ראות עיניו, לאור ניסיונו ובהתאם למורכבות עריכת ייפוי הכוח ומשך זמן העבודה.

טווח המחירים המקובל עבור ייפוי כוח מתמשך יוצג להלן:

  • עבור אדם יחיד: 2,500 – 3,500 ₪ בתוספת מע"מ.
  • ייפוי כוח מתמשך עבור זוג: 3,500 ₪ – 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.

חשוב לציין כי מדובר בעלות ממוצעת, אך מכיוון שייפוי כוח הוא מסמך שמותאם אישית עבור הצרכים של כל לקוח ולקוח, המחיר הסופי משתנה על פי מורכבות ונסיבות המקרה, שמשפיעים על סך שעות העבודה של עורך הדין.

חשוב לציין כי לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור בני זוג באותו המסמך, בשונה מצוואה שניתן לערוך עבור שני בני הזוג, נקראת גם צוואה הדדית. כשזוג מבקש לערוך "עבור שניהם" שני ייפויי כוח מתמשכים, יש לערוך ייפוי כוח מתמשך שונה ונפרד לכל אחד משני בני הזוג, וכך כל אחד מהם יוכל להסמיך מיופיי כוח נפרדים ולקבוע הוראות שונות בענייניו לפי בחירתו האישית, ובמידת הצורך.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

טלגראס שקיות קנאביס רפואי ללא מרשם