ירושות וייפוי כוח מתמשך

צוואה זו הצהרה כתובה, שבאה להסדיר את הדרך לחלוקת רכושו של אדם עם לכתו לעולמו. מסמך הצוואה הוא למעשה מסמך בעל תוקף משפטי מחייב.
עזרה מביטוח לאומי

ירושות וייפוי כוח מתמשך

צוואה זו הצהרה כתובה, שבאה להסדיר את הדרך לחלוקת רכושו של אדם עם לכתו לעולמו. מסמך הצוואה הוא למעשה מסמך בעל תוקף משפטי מחייב. צוואה, ככל שהיא ערוכה באופן מקצועי ועומדת בדרישות החוק, הינה הדרך הטובה והראויה ביותר להגדיר את אופן חלוקת הרכוש הרצוי לאדם מבעוד מועד. אולם אנשים רבים בוחרים שלא להסתפק במסמך הצוואה לבדו, אלא להגדיר ייפוי כוח מתמשך, שהוא מסמך המגדיר כיצד ינוהלו רכושו וענייניו האישיים של אדם כאשר יאבד את צלילות דעתו. במסגרת מדריך זה נסקור מושגי מפתח מתחום הירושות, הצוואות ויפויי הכוח המתמשך, על מנת לעשות סדר בדברים.

מה זה ירושה על פי דין?

הצוואה מגדירה בצורה סדורה וברורה מיהם היורשים של המצווה, ומה יהיה אופן חלוקת העזבון של המצווה ביניהם. אולם כאשר אדם אינו מספיק לערוך צוואה לפני שהוא נפטר, נכנסות לתוקף הוראות המוגדרות במסגרת חוק הירושה הישראלי, המתוות את סדר היורשים שירשו את המנוח.

ירושה על פי דין פירושה שסדר חלוקת עזבונו של המנוח בין שארי בשרו וקרוביו בהעדר צוואה, יהיה כדהלהלן: ראשית, יועבר רכושו לידי בן או בת זוגו, הבאים בסדר הירושה יהיו צאצאיו. ככל שילדיו של המנוח אינם בין החיים עוד, נכדיו יהיו הבאים בתור בסדר הירושה. היה וגם הם לא בין החיים – הנינים של המנוח ירשו אותו. במידה וגם הנינים אינם חיים, ההורים של המנוח יהיו הבאים בתור לרשת אותו. אם ההורים אינם חיים – אחיו של הנפטר יהיו בעלי הזכאות בעזבונו, ובמקרה בו גם הם אינם בחיים – האחיינים של הנפטר ירשו אותו. הסבים של המנוח הינם הבאים בתור בסדר הירושה על פי דין, ולאחריהם דודיו של הנפטר ואחרונים – בני דודיו. באם היה הנפטר אדם ערירי ולא נותרו אחריו בני משפחה, כל ממונו ורכושו יועברו לחזקת המדינה, ויטופלו בידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מתי חלה צוואה ומתי חל חוק ירושה על פי דין?

הוראות הצוואה ניתנות למימוש רק לאחר מותו של המצווה, בכפוף לכך שיורשיו יגישו לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה. אולם כאמור, היה ואדם הולך לעולמו מבלי שהותיר צוואה בלכתו, הוראות הירושה על פי דין הן אלו שיכנסו לתוקף.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה נוסח צוואה שעורכים בני זוג שברצונם להוריש את כספם ונכסיהם האחד לשניה, כאשר רק עם מות בן הזוג היורש – יועבר את כל קניינם הלאה, לצד שלישי לבחירתם.

איך עורכים צוואה?

כשאדם חפץ בעריכת מסמך צוואה שיקבע את אופן חלוקת הרכוש שבבעלותו עם פטירתו, הוא רשאי לבחור מתוך 4 דרכים שונות לעריכת מסמך הצוואה:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בעל-פה
  4. צוואה בפני רשות

כל אחד מסוגי הצוואות שמנינו לעיל, הוא בעל מאפיינים שהם ייחודיים לו וכללים מוגדרים שיש לעמוד בהם בעת עריכת המסמך, כדי להקנות לו תוקף משפטי מחייב.

מה זה ייפוי כוח מתמשך ומתי הוא חל?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בישראל שמלאו לו 18 שנים וביכולתו להבין את משמעויותיו של מתן ייפוי כוח וההשלכות הנגזרות ממנו, להחליט מי יטפל בענייניו כאשר יגיע למצב בו לא יתאפשר לו עוד לנהל אותם בכוחות בעצמו – בין אם בעקבות פגיעה פיזית, נפשית או מנטלית. בניגוד לצוואה שהיא ברת מימוש רק לאחר פטירתו של המצווה, כשמדובר בייפוי כוח מתמשך, עסקינן במסמך שנכנס לתוקפו כשהמצווה עודנו בין החיים, ככל שצלילות דעתו אינו מאפשרת לו עוד לבטא רת רצונותיו כיאות.

האם חייבים עורך דין לעריכת צוואה, עריכת ייפוי כוח מתמשך או טיפול בירושות?

לאור מורכבותם הרבה של חוקי הירושה והאפוטרופסות במדינת ישראל, כאשר ניגשים לטפל במסמך משפטי בעל השלכות מרחיקות לכת, כגון מסמך צוואה, צו קיום צוואה, צו ירושה או ייפוי כוח מתמשך, מוטב להסתייע באיש מקצוע בעל בקיאות ברזי החקיקה. זאת על מנת שתוכלו לנקוט בפעולות שישרתו את האינטרסים שלכם באופן מיטבי ולמצות את זכויותיכם עד כמה שהחוק מאפשר.

עזרה מביטוח לאומי

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?