החזר כספי על קנאביס רפואי

טיפול באמצעות קנאביס רפואי הפך בשנים האחרונות לנפוץ ומקובל, לטיפול במגוון כאבים ומחלות. מטופלים רבים נהנים משימוש בקנאביס, וחייהם הפכו לטובים יותר בזכותו. מדריך זה נכתב על ידי עו"ד נוה חגי, על מנת לעזור לכם לבדוק האם אתם זכאים להחזר כספי על הקנאביס הרפואי שרכשתם, ולהקל עליכם את נטל ההוצאות הרפואיות. החזר על קנאביס רפואי מביטוח לאומי, מקופת החולים או מביטוח פרטי.
כיצד לקבל החזר כספי על קנאביס רפואי מקופת חולים

רכישת קנאביס רפואי היא לא הוצאה זולה. מחיר מוצר קנאביס בודד עומד על 140-300 ₪ וההוצאה החודשית מגיעה למאות ואלפי שקלים. זאת עוד לפני חישוב ההוצאות על תרופות ושירותים רפואיים אחרים.

אולם האפשרות לקבלת ההחזר הכספי אינה פתוחה לכל, והיא שמורה לאוכלוסיות ספציפיות שנבחרו. מדובר על בעלי מוגבלויות ונכים, נפגעי פעולות איבה, מבוטחי משרד הבטחון שנפגעו במהלך שירותם הצבאי ונפגעי תאונות עבודה או דרכים.

להלן נפרט את התנאים הנדרשים לקבלת ההחזר הכספי.

החזר כספי לנפגעי פעולות האיבה

תנאי ראשון הוא רישיון תקף ממשרד הבריאות לשימוש בקנאביס הרפואי. תנאי שני, הוא שהרישיון ניתן לשם טיפול בנכות שנגרמה ע"י פעולת האיבה. כמובן, שעל מנת לקבל את ההחזרים יש צורך באסמכתאות אילו זנים ומינונים נרכשו, ולכן חשוב שתשמרו את כל הקבלות והמסמכים הנוגעים לרכישת הקנאביס (על הקבלה/ חשבונית צריך להיות רשום מספר תעודת הזהות של בעל הרשיון/ מבקש ההחזר).

ניתן לקבל החזרי הוצאות לא רק עבור עלות הקנאביס עצמו, אלא גם עבור ההליך הנלווה והאביזרים הדרושים לשימוש בקנאביס. בצירוף אסמכתאות, ניתן לקבל החזר עלות ההובלה לביתכם, עד 100 ₪, או החזר עלות הנסיעה לבית המרקחת בו רכשתם.

במסגרת האביזרים הנלווים, ניתן לקבל החזר עבור ניירות גלגול, פילטרים ודומיהם. מטופלים המשתמשים במכשיר לאידוי הקנאביס (וופורייזר) במקום לעשן אותו, יוכלו לקבל החזר עבור המכשיר – בהתאם לקיומה של חוות דעת רפואית המסבירה מדוע הם אינם יכולים לצורך אותו בעישון. החזר עלות מכשיר האידוי יתבצע עבור מכשיר אחד בלבד, בהצגת אסמכתא ועד סך של 1999 ₪.

ראוי לציין כי גם אם מכשיר האידוי התקלקל, ניתן להחליפו ללא עלות רק במקרי בלאי ולאחר שחלפו לפחות 3 שנים מעת קניית מכשיר האידוי הקודם.

החזר כספי למבוטחי משרד הביטחון

תנאי ראשון הוא הצגת אסמכתא מקורית או נאמנה למקור, בצירוף הקבלה שנשלחה בדואר האלקטרוני. תנאי שני, הוא צירוף אישור של רופא מחוזי לצריכת הקנאביס הרפואי. תנאי שלישי, הוא הצהרת המבוטח שזהו ההחזר היחיד שהוא מבקש, ואינו מקבל החזר מגורם אחר.

גם כאן ניתן לקבל החזרי הוצאות עבור עלות הקנאביס עצמו, הליך ההובלה והאביזרים הנלווים שצוינו לעיל.

החזר כספי לנפגעי תאונות עבודה ותאונות דרכים

ראשית כל, יש לוודא שהמטופל מוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע תאונת עבודה או דרכים. אם האישור תקין ומכיל את האבחנות הרפואיות הרלוונטיות, עליו לפנות לקופת החולים בה המטופל חבר.

על המטופל להמציא את האישור הרשמי להיותו נפגע תאונה, לצרף אישור רשמי מרופא על הטיפול בקנאביס הרפואי, לצלם עותק של רישיון הקנאביס ולהגיש את האסמכתאות המקוריות עבור הרכישות וההובלות שבוצעו.

אם ההליך בוצע כשורה, המטופל יוכל לזכות בהחזר כספי מלא. שימו לב שאת הטפסים מומלץ להגיש מוקדם ככל האפשר, על מנת לצמצם בירוקרטיה וסירובים אפשריים.

החזר כספי על קנאביס רפואי מקופת חולים כללית

אל תחששו למצות את הזכויות שלכם, ולקבל החזר כספי מקופת חולים כללית. בפסק דין משנת 2019, מבוטח של קופת חולים כללית שנפגע בתאונת עבודה דרש קבלת החזר הוצאות, אך סורב. הוא פנה להגיש תביעה, וזו לבסוף התקבלה והוא קיבל את החזרי ההוצאות.

פסק דין אחר שניתן בשנת 2021, עסק במבוטח של קופת חולים כללית שנפגע בתאונת עבודה בשנת 2006 וטופל בקנאביס רפואי משנת 2011. למרות פניות חוזרות ונשנות מצדו לקופת החולים, בבקשה לקבל את ההחזר הכספי המגיע לו, הוא סורב בכל פעם. לבסוף המטופל פנה להגיש תביעה, ולאחר הליכי גישור בין הצדדים, המבוטח קיבל החזר כספי מקופת חולים כללית.

למשרדינו ניסיון מוצלח בבהקשר זה, לאחרונה הצלחנו לקבל עבור לקוחותינו החזר כספי בגין ההוצאות שהוציאו לרכישת קנאביס רפואי.

ויודגש כי למרות שלקוחותינו פנו לבדם לא אחת, לבקלת ההחזר הכספי, קופת החולים כללית החליטה שלא להשיב להם את ההחזר הכספי בגין רכישת הקנאביס הרפואי. אך, לאחר שאנחנו פנינו לקופת החולים כללית, בשמם של לקוחותינו, והתרענו בפניה כי במידה שהיא לא תשיב ללקוחותינו את ההחזר הכספי בגין רכישת הקנאביס רפואי, אז אנו נפנה לבית המשפט בבקשה שיחייב אותה לעשות כן. וכאמור רק לאחר פניה זו, קופת החולים הואילה להשיב ללקוחתינו את ההחזר הכספי בגין רכישת הקנאביס הרפואי.

החזר כספי מחברות הביטוח הרפואי הפרטי

האם אפשר לקבל החזר כספי עבור קנאביס רפואי גם מחברות ביטוח שאינן ציבוריות, היינו חברות פרטיות? במדינות שונות בעולם, אפשרות זו כבר קיימת, וחברות ביטוח פרטיות משתתפות בהוצאות השונות הנלוות לטיפול בקנאביס הרפואי. בישראל ניתנו בשנים האחרונות מספר פסקי דין שפסקו החזר כספי מחברות ביטוח פרטיות.

כך למשל, בפסק דין משנת 2016, רוכב אופנוע תבע פיצויים בגין נזקים שגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים שעבר. במסגרת הפיצויים שנפסקו, בית המשפט הכיר בכך שמסגרת הטיפול עלולה לחרוג מהכיסוי הרפואי שקופת החולים מספקת. הוא חישב את כמויות הקנאביס הרפואי שהנפגע הזדקק להן בעבר וגם את אלו שיזדקק בעתיד והטיל עלויות אלו על חברת הביטוח הפרטית בה הוא מבוטח.

בפסק דין אחר משנת 2021, נפגע בתאונת דרכים תבע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו. גם כאן, במסגרת הפיצויים שנפסקו, בית המשפט הכיר בהוצאות הכספיות הקנאביס הרפואי לו הוא נזקק, ופסק החזר כספי של מכלול העלויות.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

טלגראס שקיות קנאביס רפואי ללא מרשם