פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות

מי שוועדה רפואית קבעה לו שיעור נכות משוקלל של 90-100% לצמיתות או לתקופה של 184 ימים לכל הפחות, זכאי לפטור ממס הכנסה. בנוסף, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית גם לתקופת עבר (עד שש השנים שקדמו לבקשת הפטור). מדריך זה נכתב על ידי עו"ד נוה חגי, על מנת לעזור לכם לבדוק האם אתם זכאים לקבל פטור מתשלום מס הכנסה.
כיצד לקבל פטור מתשלום מס הכנסה לבעלי נכות רפואית I עורך דין נוה חגי

מס הכנסה היא אחת מההוצאות הגבוהות שאנו כאזרחים נדרשים לשלם. יחד עם זאת, לא כולם חייבים לשלם מס הכנסה וחלק מהאזרחים מקבלים פטור מתשלום מס זה.

אולם האפשרות לקבלת פטור ממס הכנסה אינה פתוחה לכל, והיא שמורה לאוכלוסיות ספציפיות שנבחרו. מדובר על בעלי מוגבלויות ונכים, לרבות נכים לפי חוק נרדפי הנאצים ומבוטחי משרד הביטחון.

במדריך זה תוכלו לדעת כיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה ולבדוק האם גם אתם זכאים להנות מפטור זה.

פטור ממס הכנסה לבעלי אחוזי נכות רפואית

בהתאם לחוק, נכון לשנת 2022, ישנן מספר קבוצות של אנשים שיכולות לקבל פטור ממס הכנסה של כ-410,000 ש"ח, עבור כל שנת מס.

 

מי זכאי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה?

על מנת לקבל פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים, יש להשתייך לאחת מהקבוצות הבאות:

  • כל אדם אשר מעוניין לקבל פטור ממס הכנסה אך טרם נקבעה לו נכות, לרבות מי שנקבע לו בעבר אחוז נכות שאינו מזכה בפטור.

  • אנשים שבקשתם לקבלת פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית נדחתה בעבר על ידי המוסד לביטוח לאומי ומאז התדרדר מצבם הרפואי.

  • אנשים שמעוניינים כי המוסד לביטוח לאומי יקבע להם נכות רפואית שלא דרך תביעת קצבת נכות.

  • הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה אשר מעוניינים בפטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל.

כיצד מגישים בקשה לפטור מתשלום מס הכנסה

במידה שאתם מעוניינים להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית, בשלב הראשון, עליכם להגיש בקשה לפקיד השומה באזור מגוריכם על מנת לקבל זימון לוועדה הרפואית. עליכם לצרף לבקשה טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים המכונה טופס 169. למלא את הטופס ולפרט על גביו אודות הליקויים והמחלות שמהם אתם סובלים. 

בנוסף, ניתן לחתום על הסכמה לכך שהבדיקה של הבקשה שלכם ("וועדה") תתקיים ללא נוכחותכם, וכי ההחלטה תיקבע על סמך המסמכים הרפואיים שלכם. 

לבקשה מומלץ לצרף גם את כלל חוות הדעת הרפואיות והמסמכים אשר מתייחסים למצבכם הרפואי. עם מסמכים אלו, ניתן למנות כל מסמך רפואי אשר מתייחס לליקויים שבגינם אתם מעוניינים לקבל אחוזי נכות.

בשלב הבא, לאחר שפקיד השומה יקבל את הבקשה שלכם, היא תועבר ישירות למוסד לביטוח לאומי, בצירוף שובר התשלום והמסמכים הרלוונטיים. לבסוף, ישלח לכם המוסד לביטוח לאומי זימון להופעה בפני הוועדה הרפואית.

 

כיצד להתכונן לדיון בוועדה הרפואית?

כאמור לעיל, אנו ממליצים להכין מבעוד מועד מסמך אחד בו תרשמו את כלל הקשיים בתפקוד, המחלות והליקויים שאתם מעוניינים להציג לוועדה, וזאת על מנת שלא תישכחו ליקוי מסוים במעמד הוועדה. בנוסף, עליכם לארגן את כלל המסמכים הרפואיים שלא צירפתם לטופס הבקשה ולהכין עותקים שלהם. עם המסמכים הרלוונטיים נמנים צילומי רנטגן ופיענוחם, חוות דעת רפואיות וסיכומי מחלה.

על מנת לקבוע את אחוזי הנכות שלהם אתם זכאים, ייעזר רופא הוועדה ב"ספר הליקויים" של המוסד לביטוח לאומי. הרופא יקבע בהחלטתו הן את אחוז הנכות והן האם הנכות היא ארעית או קבועה. במידה שאתם סובלים מכמה ליקויים שונים, המוסד לביטוח לאומי ייחשב את אחוז הנכות שלכם באופן משוקלל.

על מנת שתוכלו לקבל פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים, על המוסד לביטוח לאומי לקבוע תחילה מהו אחוז הנכות הרפואית שלכם. כפי שציינו מקודם, במידה שאתם סובלים ממספר ליקויים שונים, החישוב נעשה מעט מורכב יותר.

המוסד לביטוח לאומי ייחשב תחילה את הליקוי המרכזי ממנו אתם סובלים. לאחר מכן, יוחסרו אחוזי הליקוי שגרר הסעיף המרכזי, והליקוי השני במרכזיותו יחושב מבין האחוזים שנותרו. לבסוף, יסכם המוסד לביטוח לאומי את התוצאות שהתקבלו.

פטור ממס הכנסה במקרה של החמרה במצב הבריאותי

במידה שחלה החמרה במצבכם הרפואי, ואתם מעוניינים בפטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים, תוכלו להגיש בקשה לזימון לוועדה רפואית נוספת, המכונה ועדת החמרה. את הבקשה ניתן להגיש לאחר חצי שנה ממועד התקיימותה של הוועדה הרפואית הקודמת. את הבקשה עליכם להגיש לפקיד השומה באיזור מגוריכם בצירוף מסמכים שונים, בדומה לבקשה המקורית אותה ביקשתם.

כמו כן, עליכם לצרף לבקשה מסמכים רפואיים נוספים שיש בהם כדי להעיד על ההחמרה במצבכם הרפואי. החלטתה של הוועדה תישלח אליכם ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

אל תחששו למצות את הזכויות שלכם, ולקבל פטור ממס הכנסה. ישנם מקרים רבים של אנשים שבקשתם לקבל פטור ממס הכנסה, נדחתה. ולאחר פנייתם אלינו, ולאחר שאנחנו הגשנו את הבקשה לפטור ממס הכנסה בשמם, לבסוף בקשתם התקבלה והם קיבלו פטור ממס הנכסה ובשל כך החזר כספי בגובה של מאות אלפי שקלים.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

טלגראס שקיות קנאביס רפואי ללא מרשם