מחיקת חובות וחדלות פירעון

חדלות פירעון היא תרחיש בו אדם פרטי או תאגיד אינם מצליחים לשלם את חובותיהם. במסגרת מדריך זה נעסוק בנושא של חדלות פירעון ובאפשרויות העומדות בפני חייבים שמעוניינים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לטובת מחיקת חובותיהם.
ביטוח סיעודי פיצויים

חדלות פירעון – רקע

במהלך חודש ספטמבר בשנת 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, שחולל מהפכה של ממש בהליכי פשיטת הרגל ומחיקת החובות במדינת ישראל. חוק זה מביא עימו שינויים משמעותיים הנוגעים להליכי פשיטת הרגל שהיו נהוגים בישראל עד כה, כאשר הדגש בחקיקה החדשה הוא על שיקום החייבים, לצד ייעול מנגנוני פירעון החובות לנושים.

מה זה הוצאה לפועל?

ההוצאה לפועל הינה גוף הפועל מטעם רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים. תפקידה של ההוצאה לפועל הינו לאכוף את הליכי גביית החובות, השעבודים או השטרות של אזרחי ישראל לטובת בעלי החוב (קרי, הנושים) ובכפוף למתן הוראת בית משפט למימוש נכסי החייב לשם פירעון חובותיו.

מה אומר החוק החדש?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי חייבים שסכום חובם איננו חורג מ – 149,559 ש"ח, רשאים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מול ההוצאה לפועל. החוק החדש בעצם נועד להקל על חייבים יחידים ואף תאגידים שהסתבכו בחובות, לשקם את מצבם הכלכלי, מבלי שיהפכו חשופים להליכי הגביה והתביעות שנושים נוהגים ליזום במצב כזה. מנגד, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, בא לסייע גם לנושים להשיב לידיהם סכומים משמעותיים יותר מכלל הכספים שפושטי הרגל חייבים להם.

יש לי חוב מה? מה עליי לעשות?

אם ברצונכם להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עקב קיומו של חוב שאינו עולה על 149,559 עליכם לפנות אל ההוצאה לפועל. חובות העולים על סכום זה, מטופלים בידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים ובפיקוחו של בית משפט השלום. חובות של תאגידים, יטופלו מול בית המשפט המחוזי.
במסגרת הבקשה לפתיחת הליכים, יש לפעול על פי ארבעת השלבים שלהלן על מנת להגיע לשלב מחיקת החובות:
הגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון בצירוף כל האסמכתאות הרלוונטיות – דרך אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון או למשרדי הממונה.

קבלת הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון – אם אושרה בקשתכם, ינתן לכם צו לפתיחת הליכים, שיבטל את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו כנגדכם בחייבים. זוהי למעשה, תחילתו הרשמית של הליך חדלות פירעון.

תקופת המבחן – למשך 11 החודשים הבאים תיבחן התנהלותכם הפיננסית ועמידתכם בהוראות הצו ורמת שיתוף הפעולה שלכם עם הנאמן שמינה בית המשפט לטיפול בהליכים.

הליך השיקום הכלכלי – בשלב זה שאורך כ- 3 שנים, על סמך המסקנות שנגזרו מתקופת המבחן שלכם, תגובש תכנית הסדר תשלומים הכוללת הוראות למימוש נכסים לטובת פירעון החובות שלכם לנושים, לצד שלל הגבלות שיחולו עליכם בתור חייבים, ובכללן צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על חשבון הבנק וכרטיסי האשראי שלכם ועוד.
השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון: מחיקת חובות וביטול ההגבלות
זהו השלב האחרון בהליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, שבמסגרתו ככל שתצליחו לעמוד בתנאים שנקבעו לכם במסגרת תכנית השיקום הכלכלי, תוכלו לקבל הפטר מחובותיכם, קרי – הזדמנות למחיקת החובות שבפרעונם לא עלה בידכם לעמוד

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

טלגראס שקיות קנאביס רפואי ללא מרשם