עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

לא כולם יודעים מה זה בדיוק ייפוי כוח מתמשך. ומה ניתן לעשות איתו בפועל. בשורות הבאות יובא בפניכם כל המידע בנוגע לייפוי כוח מתמשך. כך שאם אתם יודעים במה מדובר, אתם תוכלו לקבל מידע נוסף שלא ידעתם עד כה. במידה ואינכם יודעים מה המושג אומר, אתם תוכלו לקבל את המידע המקיף בנושא
עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך I עורך דיו נוה חגי

לא כולם יודעים למה צריך ייפוי כוח מתמשך. מי שיודעים, עשויים למצוא את עצמם דוחים את ההליך בעקבות המחשבה על השינויים הבריאותיים שעשויים לבוא לידי ביטוי אצלם או אצל אנשים קרובים שיקרים לליבם. בשורות הבאות יצוין בפניכם כל המידע בנוגע לייפוי כוח מתמשך. כך שאם אתם יודעים במה מדובר, אתם תוכלו לקבל מידע נוסף שלא ידעתם עד כה. במידה ואינכם יודעים מה המושג אומר, אתם תוכלו לקבל את המידע המקיף בנושא.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

טופס ייפוי כוח מתמשך נחשב לכלי משפטי חדש יחסית בתחום. כלי זה מאפשר לכל אדם באשר הוא, לתכנן ולקחת את השליטה על העתיד שלו.

ייפוי הכוח המתמשך בעצם מאפשר לקבוע מי יהיה האדם שיהיה אחראי לטפל בכל העניינים שלו ויקבל החלטות שונות (בתחומים האישי, הבריאותי והכלכלי) בשמו במידה והוא יאבד את כשירותו הבריאותית, זאת אומרת שאדם ממגיע למצב בו הוא "אינו מסוגל לנהל את עינייניו".

הדבר עשוי לבוא בעקבות אחד או יותר מהמצבים הבאים:

  • מחלה שקשורה לגיל מבוגר (דמנציה, אלצהיימר ודומיהם)

  • תאונה

  • בעיה נפשית ועוד

מהם סוגי ייפוי כוח מתמשך הקיימים?

יש 4 סוגים שניתן לחתום עליהם בנוכחות של עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

להלן פרטים אודות 4 הסוגים הללו:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס רק לעניינים אישיים שנוגעים בין היתר לתחומים הבאים:

  • בריאות האדם
  • רווחתו האישית
  • מקום המגורים שלו (מעבר לבית אבות אם לאו)

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לנושאים הנוגעים לנכסים של האדם, למשל, לניהול של נכסיו המושכרים או מכירה של אחד מנכסיו.

או השארת הוראות כיצד האדם (מייפה הכוח) מעוניין שבעתיד ינהלו את עסקיו, מי ינהל אותם בפועל, וקביעת מנגנון לקבלת החלטות.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לעניינים רפואיים, שאינם מצלילי חיים*, בלבד.

* במסגרת חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 נקבע כי אדם יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי מציל חיים אף אם אין אפשרות לקבל את הסכמתו או הסכמה של אדם מטעמו (לרבות אפוטרופוס).

מי שמונה כמיופה הכוח, בייפוי הכוח המתמשך בעניינים רפואיים, מוסמך לקבל החלטות לגבי עניינים ו/או הליכים רפואיים אחרים שאינם מצילי חיים באופן ישיר.

ייפוי כוח מתמשך כללי

ייפוי כוח מסוג זה ניתן על ידי האדם שממנה את ייפוי הכוח לכל תחומי החיים האישיים (כלומר, לכל שלושת התחומים שנכתבו קודם לכן).

זהו ייפוי הכוח הנפוץ ביותר שנערך כיום בישראל, לרוב מייפה הכוח מסמיכים בן משפחה אחד או יותר, לקבל החלטות עבורם בשלושת הנושאים שניתן לייפות את כוחו של אדם במסגרת ייפוי הכוח המתמשך (עניינים רפואיים, אישיים וכלכליים).

 

מהי העלות של ייפוי כוח מתמשך?

אחת השאלות הנפוצות ביותר שנשאלים עורכי דין מהתחום נוגעות לנושא טופס ייפוי כוח מתמשך ולמחירו של ההליך המדובר.

יש 2 תשובות לעניין זה:

התשובה הקצרה

כשמדובר בהליך של ייפוי כוח מתמשך מחיר יכול לנוע בין 2,500 ₪ ל- 5,000 ₪ + מע"מ. ראוי לציין כי מדובר בייפוי כוח יחיד. במידה ומדובר בייפוי כוח מתמשך זוגי, המחיר יכול לנוע בין 4,500 ₪ ל- 7,500 ₪.

התשובה הארוכה והמקצועית

התשובה המקצועית יותר אומרת שאין לייפוי כוח מחיר קבוע. המחיר תלוי בפרמטרים הבאים:

  • הדרישות של הלקוח
  • המורכבות של ייפוי הכוח
  • היקף העבודה הצפוי לעורך הדין

שימו לב, במידה וייפוי הכוח נחשב למורכב ומסובך, העלות עשויה להיות גבוהה יותר מזו שצוינה בתשובה מספר 1.

חתימה על ייפוי הכוח המתמשך והפקדתו

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך על ידי עורך הדין, יש להגיע למשרדו של עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח המתמשך, לשם חתימה על הגרסה הסופית של ייפוי הכוח.

לאותו מעמד, גם מיופה הכוח נדרש להגיע, מי שעושה את ייפוי הכוח בחר לייפות את כוחו במסגרת ייפוי הכוח, ובמעמד חתימת האדם שעושה את ייפוי הכוח המתמשך, מיופה הכוח גם נדרש לחתום על ייפוי הכוח המתמשך ולהסכים לשמש כמיופה כוח.

שימו לב, כי כאן בניגוד לצוואה, קיים צורך מפורש לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח לשמש ככזה, ואין אפשרות לכפות או לרשום אדם אחר לשמש, ביום הדין, כמיופה הכוח שלו, בלי הסכמתו המפורשת.

לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח חותמים על ייפוי הכוח המתמשך, עורך הדין, אשר ערך את ייפוי הכוח, ואשר מוסמך מטעם משרד המשפטים לערוך ייפויי כוח מתמשכים (לא כל עורך דין מוסמך לערוך ייפויי כוח מתמשכים).

עורך הדין חותם את ייפוי הכוח החתום בחתימה דיגיטאלית ייחודית ולאחר ביצוע החתימה הדיגיטאלית, הוא מפקיד את ייפוי הכוח החתום אצל האפוטרופוס הכללי.

כיצד מפעילים את ייפוי הכוח המתמשך?

ביום הדין, היינו, היום בו אדם "אינו מסוגל לנהל את ענייניו" מיופה הכוח (הפניה יכולה להיעשות על ידו בלבד – בלי קשר לעורך הדין שערך והפקיד את ייפוי הכוח המתמשך), רשאי לפנות אל האפוטרופוס הכללי, ולבקש ממנו להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, שהופקד אצלו כאמור.

מומלץ להוסיף בייפוי הכוח המתמשך תנאי שקובע כי, מיופה הכוח יהיה רשאי להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי, אך ורק אם הוא מצרף לבקשתו להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך אישור רפואי מרופא שמאשר שאותו אדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך, אכן "אינו מסוגל לנהל את ענייניו".

ולכן מוטב, לטובת מייפה הכוח, כי ייפוי הכוח המתמשך שהפקיד, יופעל לאלתר.

עם הפעלת ייפוי הכוח המתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי, הליך (כמעט) אוטומאטי, מיופה כוח יהיה רשאי לפנות, בשמו ומטעמו של מייפה הכוח, לכל צד שלישי לרבות לרשויות, בנקים, חברות ביטוח וכיוצ"ב.

וכמו -כן, להתקשר בשמו של מייפה הכוח בחוזים וכן לבצע כל פעולה ולשלם כל הוצאה שנדרשת למחייתו של מייפה הכוחו, וכן פעולות מפורשות שאופשרו מפורשות במסגרת ייפוי הכוח, באופן מיידי.

בשולי הדברים יודגש כי פעולות שעלותן הכוללת הינן מעל 500,000 ש"ח, בכל מקרה (גם אם אושרו במפורש במסגרת ייפוי הכוח התמשך) טעונות את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר יבדוק טרם אישור הפעולה (לדוגמת מכירת נכס מקרקעין של מייפה הכוח) האם הפעולה מבוצעת בהתאם לאינטרסים של מייפה הכוח.

לקבלת פרטים נוספים אודות ייפוי כוח מתמשך ועריכתו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו או להשאיר לנו פניה כאן באתר, וצוות המשרד יחזור אליכם בהקדם.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?