תא"ק 43934-02-17 ספיר נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין בתביעת ביטוח סיעודי של בית המשפט השלום נגד הראל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פסק הדין נקבע כי יש לבחון את מבחן הערכת התלות שחברת הביטוח עורכת למבוטח בתאם להוראותיו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

תא"ק 43934-02-17 ספיר נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

מדובר בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח סיעודי שהוגשה נגד הראל חברה לביטוח בע"מ.

למותר לציין כי פסק הדין נכתב על ידי כבוד הרשמת הבכירה – ענת דבי.

 

לדעתינו, בפסק הדין נקבע דבר אחד חשוב מאוד.

והוא, כי יש להחיל על מבחן הערכת תלות (במקרה זה נדונה תביעה בשל קושי תפקודי ולכן המבוטח נבדק בהתאם למבחן ADL) את הוראותיו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הקובע את קדושת חייו וגופו או כבודו של האדם באשר הוא אדם.

 

וכך ניסחה זאת, במסגרת פסק הדין, כבוד הרשמת דבי:

 "סבורני, כי דרישה מן המשיב ללבוש בגדים המתאימים למצבו או לאכול רק מאכלים אשר עברו עיבוד  בבלנדר, הינו פגיעה בכבודו של המשיב ובאיכות חייו.

לא לכך כיוון המחוקק כאשר קבע את הקריטריון של ביצוע 3 מתוך 6 פעולות כתנאי לתשלום תגמולי ביטוח.

מדובר בפעולות בסיסיות המהוות חלק מאיכות חייו של אדם וככל שהמבוטח איננו מסוגל לבצע פעולות אלו במלואן בעצמו, הרי קיים הכרח לספק לו עזרה בביצוע פעולות, על מנת לשמור על כבודו ועל איכות חייו."

 

עוד נקבע כי:

"התביעה דנן עוסקת בתובע אשר אצבעות שתי ידיו נקטעו. התובע מצוי במצב של נכות קשה ובלתי הפיכה. מדובר במצב רפואי שאין ברור ממנו. מצער כי חברת הביטוח העלתה כל נימוק אפשרי, על מנת להימנע מתשלום תגמולי הביטוח, כאשר ברור הוא כי המשיב זכאי להם על פי פוליסת הביטוח שרכש."

 

בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם נכתב כי:

"דו"חות החקירה והכתבה שצירפה המשיבה לבקשתה מלמדים על כך כי המשיב בחר שלא לשבת בחיבוק ידיים ולהצר על מר גורלו, אלא בחר לחיות חיים מלאים, פעילים ושמחים. הדרך שבה בחר המשיב להתמודד עם הנכות הקשה, בגילו הצעיר, ראויה להערצה ומעוררת השראה. מדובר בבחור צעיר, אשר בחר לגייס תעצומות נפש אדירות ולמרות הנכות הקשה – בחר בחיים. ברם, במקום להעלות על נס את שיקומו של המשיב (אשר לצערנו, עדיין הותיר אותו נזקק לעזרה בפעולות הבסיסיות היומיות), עשתה המבקשת כל מאמץ על מנת להפנות עובדה זו כנגדו. סבורני, כי על המבקשת לערוך בדק עצמי ולבחון הכיצד דווקא במקרה זה עמדה על רגליה האחוריות וסירבה לשלם, זאת במטרה למנוע הישנותה של התנהלות כזו בעתיד, המשדרת מסר שלילי למבוטחים."

התביעה שהגישה הראל חברה לביטוח בע"מ נדחתה.

היא חויבה לשלם למבוטח את הפיצויים שלו בהתאם לפוליסת הביטוח הסיעודי שהיתה ברשותו.

 

פסק הדין ניתן ב18.03.2018, ולדעתינו, מאותו מועד, יש לדרוש, לבחון ולבצע, כל בדיקת הערכת תלות – אך ורק בהתאם לרוחו ולערכים שנקבעו בחוק היסוד כבוד האדם וחירותו.

 

 

 

 

 

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?