זכאות לפטור ממס הכנסה בגין נכות

חשוב לדעת שקיימות מגוון סיבות שיכולות להקנות פטור ממס הכנסה. אחת הסיבות השכיחות היא נכות, מחלה או פציעה של אדם, שיכולה במקרים מסוימים לתת זכאות לפטור מוחלט מתשלומי מס הכנסה. הפטור בגין נכות לא ניתן רק בתור פיצוי וסיוע מהמדינה, אלא גם במטרה לעודד את האדם בעל הנכות הרפואית לעבוד למרות מצבו הגופני, ולא להפסיק לעבוד.

מי יהיה זכאי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה?

פקודת מס הכנסה קובעת בסעיף 9 את המקרים שבהם תקום זכאות לאדם בעל נכות, לקבל פטור מתשלום מס הכנסה. 

ראשית, אם אדם סובל ממספר עניינים רפואיים, הגורם הקובע יבצע חישוב של כל דרגות הנכות של כל בעיה בנפרד, ואז יחבר אותן או ישקלל אותן.

שנית, אם נקבעת נכות באופן מצטבר ממספר עניינים רפואיים, העומדת מעל 89.1 אחוזים, יתקבל פטור ממס הכנסה כל עוד לפחות אחד מהעניינים הרפואיים הוא בשיעור 40 אחוזי נכות. כמובן שכאשר ישנה נכות של 100 אחוז הנובעת מעניין רפואי אחד, יתקבל גם כן פטור מתשלום מס הכנסה.

לבסוף, כאשר מדובר באנשים שזכאים לתגמול מדי חודש עקב היותם נפגעי פעולת איבה, או בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – הם יקבלו פטור ממס הכנסה כאשר דרגת הנכות שלהם היא מעל 89.1 אחוזים, כאשר אין דרישה לכך שלפחות אחת מהבעיות הרפואיות תהיה בשיעור 40 אחוז נכות.

האם פטור מס הכנסה ניתן רק לאנשים עובדים?

אכן, יכולה לעלות התהייה, לפיה פעמים רבות אדם בעל נכות בדרגות גבוהות אינו עובד, ובכלל לא צריך לשלם מס הכנסה בדרך כלל, ולכן ייתכן שהזכאות לפטור ממס היא חסרת משמעות.

ואולם, חשוב לדעת שאנשים רבים שיש להם דרגת נכות כזו או אחרת שמזכה אותם בפטור, עדיין ממשיכים לעבוד, ומצליחים לעשות זאת.

בנוסף לכך, אם האדם הזכאי באמת לא עובד, ההטבה "עוברת" במידה מסוימת לבן או בת זוגו שעובדים.
כלומר, אנשים שבני זוגם הם נכים וזכאים לפטור ממס הכנסה, יוכלו לקבל נקודת זיכוי מדי שנה, בתור הטבה אלטרנטיבית.
אם בן הזוג הנכה לא יכול ליהנות מההטבה כי אין לו הכנסות, אז בן או בת הזוג שלו יוכלו ליהנות ממנה.

אילו מחלות יכולות לזכות בפטור ממס?

ישנן מחלות מסוימות שקיבלו הכרה בכך שהם גורמות לנכות, ומחלות הללו יוכלו לזכות את הלוקים בהן בפטור ממס הכנסה. כמובן שכל אדם ואדם יעבור בדיקה פרטנית, יצטרך להגיש את המסמכים הרפואיים שלו ולעבור בדיקות קליניות ואחרות, ואין ברשימת המחלות כלל גורף ומוחלט.

דוגמאות למחלות שיכולות לזכות בפטור על מס הכנסה:

 • מחלות כליות
 • מחלות לב
 • מחלות כבד
 • מחלות ריאה
 • מחלת פרקינסון
 • טרשת נפוצה
 • דלקת פרקים
 • עיוורון או חירשות
 • פוליו, שיתוק ילדים
 • בעיות אורתופדיות חמורות
 • גידול ממאיר

קביעת אחוזי נכות – מי הגורמים המוסמכים לכך?

כאמור, אחוזי נכות מסוימים מקנים פטור ממס הכנסה. אם כן, קביעת אחוזי הנכות היא הקביעה המשמעותית ביותר בתהליך זה, שכן היא זו שמשפיעה באופן ישיר על הפטור שיינתן. מכיוון שכך, ישנם גורמים מסוימים שמוסמכים לקבוע דרגת נכות.

הגופים הללו הם בעיקר ועדות שונות הפועלות מכוח רשויות המדינה. 

ראשית, ועדות מטעם משרד הביטחון שקובעות דרגות נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום). שנית, ועדות מטעם משרד האוצר, הפועלות מכוח חוק פיצוי לנפגעי גזזת/ פוליו, חוק נכי רדיפות הנאצים, או חוק נכי המלחמה בנאצים. 

לבסוף, ישנן ועדות הפועלות בהסמכת רשות המסים שממוקמות בביטוח הלאומי כמו ועדות לצורך פטור ממס הכנסה. וכן ועדות לעניין נכות כללית, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה וזכויות מתנדבים. בסופו של דבר, הגורמים המוסמכים לקבוע אחוזי נכות הם גופים שהוסמכו לכך על פי חוק.

כיצד מגישים בקשה לקבל פטור ממס הכנסה?

כמו כל תהליך בירוקרטי אחר, גם כאשר מעוניינים להגיש בקשה לקבל פטור ממס הכנסה ישנם אישורים ומסמכים שונים שיש למלא ולהגיש. בראש ובראשונה, האדם המבקש יצטרך למלא טופס בקשה לפטור על מס הכנסה, כאשר מטרת שליחת הטופס היא לקבל הפניה להתייצב בפני ועדה רפואית שתבחן את הזכאות שלו. 

בהמשך, יש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, שכן בעת הבחינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה ייחשפו לעניינים הרפואיים של המבקש, והוא צריך להסכים לכך מראש. לבסוף, המבקש ימלא טופס שבו יפרט את העילות השונות שבגינן הוא מבקש לקבל אחוזי נכות שיקנו לו פטור ממס הכנסה.

ועדה רפואית – איך מתכוננים אליה?

לאחר שהתקבלה ההפניה לוועדה לטובת בחינת דרגת הנכות לצורך קבלת פטור ממס הכנסה, יש למלא את הפרטים השונים המבוקשים על גבי ההפניה.

בעת שליחת טופס ההפניה בחזרה לביטוח הלאומי, יש לצרף אליו את המסמכים שצוינו לעיל (אישור ויתור על סודיות, וטופס בו יפורטו הליקויים שבגינם מעוניינים לתבוע אחוזי נכות).

כמו כן, מומלץ להוסיף סימוכין, כלומר כל טופס רפואי שברשותכם ומהווה אסמכתא למצבכם או לטיפולים שעברתם וכו'. בנוסף חשוב לדעת שלטובת ביצוע התהליך נגבית אגרה של 659 שקלים.

החלטת הוועדה הרפואית

לאחר הגשת הבקשה ושליחת כל הטפסים הרלוונטיים, הוועדה הרפואית תזמין את המבקש. ולאחר מספר חודשים של בירור ובחינת הבקשה, תישלח החלטת הוועדה הרפואית. חשוב לדעת שהחלטת הוועדה רפואית יכולה להיות קבועה, אך גם יכולה להיות זמנית במידה שהוועדה התרשמה שהליקוי אינו קבוע ושהיא תהיה מעוניינת לבחון זאת שוב בהמשך. 

כמו כן, הוועדה הרפואית יכולה להחליט החלטה שתחול רטרואקטיבית, כלומר, שתהיה זכאות לאותו אדם לקבל החזר מס, עד 6 שנים לאחור.

במידה שהחלטתה של הוועדה הרפואית היא על קביעת דרגת נכות של 89.1 אחוזים ויותר, המשמעות תהיה פטור מתשלום מס הכנסה, ופקיד שומה של מס הכנסה ישלח לאדם המבקש אישור רשמי על פטור ממס.

קיבלתי אישור רשמי על פטור ממס הכנסה, מה עושים עכשיו?

במידה שצלחתם את הוועדה הרפואית, והתקבלה החלטה שמזכה אתכם בפטור על מס הכנסה, ונשלח אליכם האישור הרשמי על פטור מס הכנסה – יש לנקוט בכמה פעולות ולהעביר לרשות המסים מידע בצורה המדויקת ביותר. בין היתר, יש להעביר לרשות המסים דו"חות שנתיים, ואישורים מקוריים על כל הכנסה או הוצאה, שיכולים לזכות אתכם בהפחתת שיעור המס.

האם מדובר בפטור מלא מכל הכנסה שהיא?

כאשר מדובר על מס הכנסה, יש חלוקה מקובלת בין שני סוגי הכנסה מרכזיים. 

האחד הוא אקטיבי, הכנסה כתוצאה מיגיעה אישית, עבודה של ממש. 

השני הוא פסיבי, הכנסה כתוצאה מהון ששייך לאותו אדם, למשל תשלום דמי שכירות על נכס שלו, רווחים מהשקעות בשוק ההון או בהשקעות פרטיות, קבלת דיבידנד כתוצאה מחלוקת רווחים של חברה שיש לו בה החזקות, וכו'.

בהתאם לכל אחד מסוגי ההכנסה הללו, נקבעת תקרת הפטור. ביחס להכנסה אקטיבית מיגיעה אישית, הפטור המלא יחול על כ-400 אלף שקלים. במידה שהאדם משתכר יותר מכך, על כל סכום שעובר את התקרה, ישולם מס, ולא יחול הפטור. 

ביחס להכנסה פסיבית הונית, תקרת הפטור תהיה כ-74 אלף שקלים, כאשר על כל סכום שעובר את התקרה, ישולם מס מלא.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

לקוחותינו נהנים מ:

יחס אישי מסור של עו"ד צמוד

ליווי מלא עד קבלת הפיצויים

מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר

היכרות עמוקה עם המערכת המשפטית וחברות הביטוח

מאות הצלחות לאורך השנים

יש לכם שאלה לגבי פטור ממס הכנסה?

השאירו פרטים עכשיו
ואחזור אליכם בהקדם

לקוחות מספרים

"נוה, תודה רבה! אחרי שכמעט ונפלנו לידיים של חברות לא מקצועיות, שרק ניסו למכור לנו – הגענו אליך ובזכות המקצועיות המרשימה שלך אבא מקבל היום את הכספים מהביטוח, דבר שמקל עלינו מאד בהתנהלות הכלכלית החודשית שכל כך הכבידה עלינו. אין כמוך!".

ג. ש מודיעין

"מעט מאד פעמים בחיים אתה פוגש מלאך שפשוט מציל אותך. עו"ד נוה חגי ידע לשנות את ההחלטה של חברת הביטוח ממש ברגע האחרון, לפני שפעלנו לפי עצות גרועות שקיבלנו מ"מומחים" שלא באמת מבינים בתחום. בלעדיו היינו מקבלים דחייה נוספת, מתייאשים כבר ומאבדים את כל הכספים שבעלי שילם כל השנים".

י.ר פתח תקווה

"תודה חבר, כעורכת דין מנוסה, אני חייבת לאמר לך שאתה אדם נדיר ומיוחד. הלקוחות שלך זכו למקצוען אמיתי שמלווה אותם לא כי זאת רק העבודה שלו – אלא כי הוא רואה בעניין שליחות אמיתית. אתה מסור ומחוייב ולא עוצר עד שכל הזכויות שמגיעות ללקוחות שלך מושגות. אשמח להמליץ עליך תמיד".

א. נ. רעננה